DUO-EXPOSITIE Maarten Becks, tekeningen en objecten Piet Post, beelden

 

Piet & Maarten

Piet & Maarten

Na lange tijd weer eens een duo-expositie in Gebouw Boek op ’t Zand.
Tijdens de herfstperiode exposeren twee Achterhoekse kunstenaars:

Maarten Becks, tekeningen en objecten
Maarten Becks(*1943) voltooide zijn studie tekenen en schilderen in 1992 aan de Hogeschool voor de Kunsten te Arnhem. Hij neemt sinds 1993 deel aan Huntenkunst. Hij exposeerde in Duitsland (Düsseldorf, Herne, Duisburg, Bettburg-Hau, Köln) en in Nederland o.a. in het Henriëtte Polakmuseum in Zutphen.

In een bespreking van het werk van Maarten Becks schrijft Martin Lacet in de Gelderlander: ‘Zoals Karel Appel ooit eens de uitspraak deed in plat Amsterdams: “Ik schilder – ik rotzooi maar een beetje an”, zo zou Maarten Becks kunnen zeggen: “Ik krabbel er maar wat op los.”
Dit mag misschien weinig serieus klinken, maar Becks gaat het wel hierom. Net als een kind wil hij volstrekt onbevangen tekenen en zich niet laten leiden of corrigeren door het verstand.’
Het verstand leidt er alleen maar toe dat we ons conformeren aan datgene wat hoort, wat geaccepteerd wordt, en dat wil hij niet.
Maarten Becks tekent als een dichter, gevoelig, teder en heel impulsief. Een tekening is een gevoelsmatige belevenis die op intuïtieve wijze gestalte krijgt. Vanuit de motoriek, het gebaar ontstaat pas de vorm. Of zoals Feico Hoekstra het naar aanleiding van een tentoonstelling in het Museum Henriëtte Polak formuleerde: ‘Bij Maarten Becks vallen vorm en betekenis samen: de vorm is waar het om gaat en niet het gegeven dat die vorm ergens op lijkt. Een kleur staat er vanwege zijn kleur en een lijn heeft geen vorm maar is een vorm. Er schuilt niks achter de kunst van Maarten Becks. Hij vertelt geen verhaal, geeft geen commentaar en verbergt geen betekenissen. Hij opent slechts de deur naar een ongekende wereld. Maar juist daarom wordt door zijn werk de fantasie geprikkeld en vindt ook de beschouwer misschien iets waarnaar hij niet op zoek is.’

Kunst

In zijn objecten zien we eenzelfde mentaliteit. Ze zijn samengesteld uit toevallige vondsten, materialen die hij bij toeval tegenkomt, in de keukenla, de schuur of gewoon op straat. Zonder deze vondsten uitvoerig te bewerken, assembleert hij de lossen elementen tot objecten, die in hun speelse achteloosheid een onmiskenbare poëtische kracht bezitten. Het zijn kleine juweeltjes die in hun eigen verstilde wereld tot nieuw leven komen.

Piet Post, beelden
Piet Post (*1948) studeerde Nederlandse taal- en letterkunde in Amsterdam. Hij publiceerde twee gedichtenbundels en een bundel cartoons. Hij exposeerde zijn beelden op verschillende plaatsen in de regio en nu voor de tweede keer in Galerie Boek Op ’t Zand in Bredevoort.
In haar bundel Bont houdt Charlotte Mutsaers een pleidooi voor onbevangenheid in de kunst. Een mentaliteit die door de officiële kunstwereld niet erg wordt gewaardeerd, omdat een kunstenaar die zich luchtig over zijn werk uitlaat meestal niet erg serieus wordt genomen. Ook mag een kunstenaar geen dingen maken waar (ook) om te lachen valt. Kunst en humor sluiten elkaar uit. Waar de lach heerst, kan de ernst niet bestaan. Vrolijkheid is geen kunst.
Dit pleidooi voor onbevangenheid, voor luchtigheid en speelsheid en is hem uit het hart gegrepen. Piet heeft een hekel aan kunst die al te nadrukkelijk kunst wil zijn. Kunst is voor hem vrijheid, ongebondenheid, avontuur. Niet genoegen nemen met het bestaande, het nuttige, het efficiënte, het normale en daar uitdrukking aan geven op zoveel mogelijk manieren.
Voor zijn beeldhouwwerk geldt dan ook dat het alle kanten op kan gaan en dat hij zich niet gebonden voelt aan een bepaalde stijl of een bepaald onderwerp. Wel moet het beeld spannend zijn en mooi om te zien. Zijn voorkeur gaat daarbij uit naar ronde, vrouwelijke vormen die uitnodigen om aangeraakt te worden. Vandaar dat veel beelden van hout zijn gemaakt dat zeer glad en glanzend kan worden afgewerkt, waardoor de kleur en tekening van het hout goed tot hun recht kunnen komen. Ook maakt hij soms gebruik van kleuren of voegt geluid of beweging toe, om een zekere lichtheid en vrolijkheid te bereiken.

De opening van deze expositie is zondagmiddag 13 oktober a.s. om 15.00 uur. De expositie loopt tot 17 november.
Tijdens de opening is er een live optreden van zanger-gitarist Peter Out uit Amsterdam.
Iedereen is daarbij weer van harte uitgenodigd.
Locatie: Boek op ’t Zand te Bredevoort
Openingstijden: zaterdag-en zondagmiddag 13.00-17.00 uur
Entree: gratis
Info: bestuur@sbkbredevoort.nl

 

Affiche Twee Op 't Zand

Affiche Twee Op ‘t Zand