Michael Richartz – Nieuw werk uit Bredevoort (schilderijen, collages, montages, objecten)

Michael Richartz

Michael RichartzDe Expositieruimte in Boek op ’t Zand wordt tijdens de nazomer van 2013 gevuld met het kleurrijke, bonte en bijzonder fascinerende werk van Michael Richartz,

Hij is arts, maar werkt als beeldenmaker (film en schiderkunst) al bijna 20 jaar in Amsterdam en Bredevoort, De afgelopen vier jaar is hij in Bredevoort vooral met twee- en driedimentionale kunstobjecten bezig. Na diverse tentoonstellingen in Nederland en Duitsland dus nu in Bredevoort en voor het eerst met een breed overzicht van zijn werk.

Bij deze expositie zal nieuw werk, gemaakt in Bredevoort te zien zijn. Richartz verdeelt de expositie in vier series:

TELEFOONSCHETSEN
Richartz is arts en telefoneert veel met en over patienten. Bijna altijd tekent hij daarbij: Schetsen uit het onbewuste. Bij het maken van schilderijen op basis van schetsen, gaat vaak het spontane en oorspronkelijke van die schetsen verloren. De kosten van doeken, verf en penselen maken nu mogelijk wat Richartz graag wil: De oorspronkelijke schetsen zo direct mogelijk op het doek brengen. Men ontdekt dan vaak de onderliggende betekenis en kan het een titel krijgen.

MATERIAALSCHILDERINGEN
Richartz gebruikt vaak materialen, zolas textiel, zilverpapier, plakband, kranten en dergelijke in zijn schilderijen. Bij dit soort gebruik gaat het hem niet zo zeer om het maken van collages. maar heeft het gebruik van materialen een meer schilderachtige betekenis

Zij vervangen dan de verf of worden daarvan een organisch onderdeel en geven aan het geschilderde een mede- bepalende struktuur of kompositie. Maar zij voegen zich in het schilderwerk en hebben geen eigen boodschap.

(RECYCLING)OBJECTEN
Hierbij gebruikt Richartz verpakkingsmateriaal, hout, doosjes, plastic. Kortom afvalproducten, vaak uit zijn eigen huishouding. Hier gaat het niet meer in de eerste plaats om het schilderen en schilderingen, maar om objecten. Dat wil niet zeggen, dat er niet iets vertelt wordt, zoals het woord schilderen ook aangeeft. Ook hierbij wordt iets verteld: Over de vorm van de objecten, de materialen, hun gebruik, hun lot en wat de maatschappij er mee doet.

Wat men dan ziet is, dat de objecten een eigen leven hebben en de compositie mede bepalen. Verder blijken zij hun eigen uitstraling te hebben, vaak heel vrolijk en verassend. Je kunt er ook grappen mee maken, vaak met een “aha effect”, een clou, herdenking of commentaar.

Dit soort objecten kunnen ook puur esthetisch zijn of zich zelf verbeelden, maar hebben vaak ook een boodschap. Niet op de laatste plaats een spottende mededeling van de maker over wat hij vindt van onze productiemethoden, ons milieu en haar vervuiling

COLLAGES
Hier kan men kort over zijn. De klassieke collage word al zeer lang beoefend. Men kent er talloze variaties van. Buiten de gebruikelijke materialen gebruikt Richartz ook vaak zijn eigen tekeningen of drukwerk erin.

OPENING/UITNODIGING
De opening van de expositie is zaterdag 24 augustus a.s. om 15.00 uur in Gebouw Boek op ’t Zand te Bredevoort. De expositie loopt tot en met 6 oktober. Iedereen is daar van harte welkom.

OPENINGSTIJDEN
Iedere zaterdag- en zondagmiddag van 13.00 -17.00 uur
Entree: gratis
Info: bestuur@sbkbredevoort.nl

SBK Poster 08-2013